Privacy Policy


Firma NG POLAND dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z jej usług.
W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityka Prywatności.
Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.
Niniejsza Polityka Prywatności i Cookies obejmuje w szczególności strony internetowe ngpoland.pl jspoland.pl eventsmaster.pl workshopfest mastercurses.dev oraz wszystkie inne strony internetowe w tych domenach, których jest właścicielem.

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
  Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: NG Poland z siedzibą w Warszawie (02-797) przy ulicy Franciszka Klimczaka 107/4 NIP 796 164 06 32 REGON: 360912400 email: info@ng-poland.pl telefon: +48 664 931800
 2. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?
  Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. realizowania zamówień, utrzymanie Państwa konta, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym newslettera).
 3. Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
  Podstawa przetwarzania danych osobowych zależna będzie od tego jakie dane i w jakim celu będziemy przetwarzać.
  W celu wykonania usług (w celu realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego,) czyli dane niezbędne do wykonania umowy, podstawą przetwarzania będzie zatem art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  W celach analitycznych i statystycznych podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f (RODO) polegający na wykorzystywaniu analiz na potrzeby wewnętrznego raportowania i dalszego rozwoju.
  W przypadku kierowania do Państwa treści marketingowych podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f ( RODO). Treści marketingowe kierowane będą drogą komunikacji, na którą wyrazili Państwo zgodę. Przetwarzanie w tym celu odbywa się wyłącznie gdy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.
  Jeśli będziemy chcieli wykorzystać podane przez Państwa dane do celów innych niż realizacja naszych usług poprosimy o Państwa wyraźną zgodę na przetwarzanie danych w tym celu.
 4. Zakres przetwarzania danych osobowych.
  W w/w celach przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny, nazwa firmy, stanowisko oraz NIP.
  Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a Ty nie będziesz mógł skorzystać z naszych towarów lub usług.
  Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, może wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.
  Oprócz informacji niezbędnych do zawarcia i realizacji ewentualnej umowy dostarczasz nam również:
 5. Informacje pochodzące z korespondencji: Udostępnisz niektóre dane osobowe, jeżeli będziesz się z Nami kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także używając formularzy kontaktowych udostępnionych na Witrynie lub kontaktując się z nami za pośrednictwem tradycyjnej poczty, faksu lub innych środków poza sieciowych.
 6. Informacje pochodzące z ankiet: jeżeli uczestniczysz w jakichkolwiek ankietach, udostępniasz niektóre dane osobowe jako część swojej odpowiedzi, chyba że odpowiadasz anonimowo.
 7. Informacje, które udostępniasz w swoich postach: możesz udostępniać dane osobowe, gdy umieszczasz na Witrynie komentarze lub uczestniczysz w ogólnej dyskusji.
 8. Informacje, które zbieramy automatycznie
  Niektóre informacje gromadzimy automatycznie w wyniku tego, że używasz Witryny, jak opisano to w sekcji poświęconej Cookies. Informacje te zawierają między innymi:
 9. adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny (czasami można go wykorzystać do uzyskania informacji o kraju lub mieście, w którym korzystasz z platformy)
 10. adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem strony internetowej
 11. konkretne działania podejmowane w Witrynie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku lub Google+, umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie wyszukiwania
 12. wszelkie wyszukiwane hasła, które mogłeś wprowadzić na Witrynie
 13. czas, częstotliwość i długość twoich wizyt na Witrynie
 14. rodzaj twojej wyszukiwarki i systemu operacyjnego
 15. rodzaj urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny, na przykład – czy masz dostęp do Witryny z komputera osobistego, czy też z urządzenia mobilnego i identyfikatora urządzenia (ID)
 16. informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii, jak opisano to sekcji poświęconej Cookies
 17. informacje dotyczące interakcji z wiadomościami e-mail, na przykład – czy je otwierasz, klikasz na nie lub przekazujesz wiadomości mejlowe.
 18. Ciasteczka – cookies
  Aby ułatwić korzystanie z naszej witryny, używamy „plików cookie”. Cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy umieszcza na dysku użytkownika lub w jego przeglądarce. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 19. Do czego używamy ciasteczek?
  Ciasteczek używamy w następujących celach:
 20. aby zapewnić Ci dostęp do towarów i usług jakich poszukujesz na naszych Witrynach;
 21. aby udoskonalać nasze Witryny, towary i usługi;
 22. aby zapewnić bezpieczeństwo na naszych Witrynach;
 23. aby lepiej przedstawiać nasze towary i usługi w celach marketingowych, korzystając z anonimowych i pseudonimizowanych danych;
 24. oraz jeżeli wyraziłeś na to dodatkową zgodę, w celu personalizowania dla Ciebie oferty i treści Witryn w szczególności poprzez remarketing.
 25. W jaki sposób dbamy o bezpieczeństwo twoich danych osobowych?
  Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. NG POLAND używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas rejestracji i logowania, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego Konta przez nieupoważnione systemy lub osoby.
 26. Udostępnianie Twoich danych
  Twoje dane osobowe możemy i najpewniej będziemy udostępniać:
 27. dostawcom zapewniającym nam infrastrukturę informatyczną i sieciową,
 28. dostawcom technologii wykorzystywanych przez Witrynę,
 29. innym podmiotom o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.
  Każdorazowo udostępniany będzie możliwe jak najwęższy zakres Twoich danych, który pozwoli na realizację celu przetwarzania danych i realizację ciążących na nas obowiązków.
 30. Międzynarodowe transfery danych
  Dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w miejscu przeznaczenia znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Mogą być również przetwarzane przez podmioty działające poza EOG, które pracują dla nas lub dla jednego z naszych podwykonawców. W takim przypadku zapewniamy, że Twoje prawo do prywatności jest respektowane.
  W takich przypadkach transfer do państwa trzeciego najczęściej odbywa się na podstawie:
 31. decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tj. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r., dostępnej pod linkiem:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN
 32. lub jeżeli w tym zakresie nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji, dane będę odpowiednio zabezpieczone za pomocą standardowych klauzul ochrony o jakich mowa w Decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dostępnej pod linkiem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN
  Możesz uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego. W tym celu należy skontaktować się z nami.
 33. Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi osobowymi? 
  Macie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W przyszłości właściwym organem nadzorczym do którego będzie można wnieść skargę będzie mógł być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 34. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane ?
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
  Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane przez okres trzech 3 lat od jej udzielenia albo do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 35. Małoletni
  Witryny nie są przeznaczona dla dzieci. Osoby niepełnoletnie nie mogą korzystać z Witryn. Nie gromadzimy intencjonalnie żadnych danych osobowych osób, które nie są pełnoletnie ani nie zezwalamy im na korzystanie z Witryn. Jeżeli zauważymy, że gromadzimy dane osobowe osoby niepełnoletniej, usuniemy je niezwłocznie. Jeśli masz powody, aby sądzić, że mogliśmy zgromadzić takie dane osobowe, prosimy o natychmiastowy kontakt bezpośrednio z nami.
  14 Zgoda i jej cofnięcie.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji usługi. W przypadku konieczności wyrażenia zgody, możecie wyrazić Państwo zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich jak i nie wyrazić żadnej zgody. W każdej chwili możecie Państwo cofnąć każdą z udzielonych zgód bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Aby cofnąć zgodę wystarczy wysłać e-mail na adres: info@ng-poland.pl, zadzwonić pod numer telefonu: 664931800, lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na adres: NG Poland ul. F. Klimczaka 10F/4, 02-797 Warszawa. Cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania Państwa danych przed jej cofnięciem tzn. do momentu cofnięcia przetwarzanie danych osobowych jest legalne.
 36. Zmiany polityki prywatności i cookies
  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej polityki prywatności i cookies. O wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników Witryn.
  Jeśli nadal korzystasz z Witryn po wprowadzeniu zmian, akceptujesz zmienione zasady. Jeśli zmiany są znaczące, możemy przekazać wyraźniejsze powiadomienie lub uzyskać zgodę zgodnie z wymogami prawa.
  Data wejścia w życie niniejszej polityki prywatności i cookies: 02.01.2020 r.